Privacybeleid  tennispark in Zon en Wind

Tennispark in Zon en Wind, Amersfoortsestraatweg 14E, 1411 HC Naarden

Daar waar tennispark in Zon en Wind staat vermeld omvat dit mede tennisvereniging in Zon en Wind.

Persoonsgegevens die wij verwerken

tennispark in Zon en Wind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bondsnummer KNLTB
– Pasfoto

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennispark in Zon en Wind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betalingen van uw contributie, competitie, toernooien en activiteiten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Tennispark in Zon en Wind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tennispark in Zon en Wind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij  bewaren uw persoonsgegevens 2 jaar na uw opzegging als lid.  Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Tennispark in Zon en Wind  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tennispark in Zon en Wind deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met uw gesloten overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met wie deze gegevens gedeeld worden is op verzoek van de betrokkene te allen tijde inzichtelijk. Tennispark in Zon en Wind sluit met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. tennispark in Zon en Wind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt tennispark in Zon en Wind uw persoonsgegevens aan de KNLTB, t.b.v. inschrijvingen. Dit doen wij alleen nadat u nadrukkelijk ook  lid geworden bent van de KNLTB  betreffende bijvoorbeeld het spelen van competitie en toernooien.

Gebruik van beeldmateriaal

Tennispark in Zon en Wind behoudt zich het recht om beeldmateriaal, aangaande activiteiten van het tennispark, te gebruiken op onze website, clubhuis,  sociale media en nieuwsbrief. U kunt hierover bezwaar maken door contact op te nemen via info@zonenwind.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonenwind.nl Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennisvereniging tennispark in Zon en Wind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. tennispark in Zon en Wind beoordeelt ten minste jaarlijks of het door haar gevoerde beleid voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de gegevens. Als uw het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zonenwind.nl

Tennispark in Zon en Wind wil u er ten slotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op  3 januari 2019