Informatie lidmaatschap

Op deze pagina vindt u informatie hoe lidmaatschap bij ons tennispark  is geregeld.

Algemeen

Contributiereglement

Als u lid wordt (of bent) is het contributiereglement van toepassing. Hierin wordt precies bepaald hoe u lid kunt worden, het  lidmaatschap kunt eindigen, en hoe de jaarlijkse contributie geïnd/betaald wordt.

Het contributiereglement kunt u hier bekijken.

Seizoenen

Tennispark in Zon en Wind kent twee seizoenen:

  • Het zomerseizoen  (2020) loopt van maandag 23 maart t/m vrijdag 2 oktober.
  • Het winterseizoen(2020-2021) begint op zaterdag 3 oktober en loopt door tot zondag 21 maart.

Inschrijfgeld

Elk nieuw  lid;  trainings- en spelend lid  betaalt éénmalig inschrijfgeld dat bij de eerste contributiebetaling wordt geïncasseerd.

Voor jeugdleden bedraagt het inschrijfgeld € 30,= en voor seniorleden € 50,=

Lidmaatschap  ( spelend ) 

Een spelend lidmaatschap is  tot wederopzegging.

Opzegging voor het zomerseizoen dient te geschieden vóór 30 november van het voorgaande kalenderjaar.

Opzegging voor het winterseizoen dient te geschieden vóór 30 juni van het lopende kalenderjaar.

Alle informatie staat in het contributiereglement.

Trainingslidmaatschap 

Mocht iemand (nog) geen spelend lid willen worden maar wel tennislessen willen volgen op het tennispark dan kan dat bij in Zon en Wind.

U moet  dan wel minimaal   trainingslid  worden waarbij het wel mogelijk is om lessen te volgen maar u geen speelpas krijgt en dus niet kan vrijspelen naast de tennislessen. U bent dus eigenlijk lid op  het moment dat u op het park bent en lessen volgt.

Omdat het trainingslidmaatschap gekoppeld is aan het volgen van lessen stopt  het trainingslidmaatschap  automatisch na het volgen van de aangegane lescyclus.

Lesgeld staat altijd los van de contributie en is afhankelijk van het aantal lessen, groepsgrootte, etc

N.B. De SUPER JEUGDACTIE uit  2018 EN 2019  VAN TENNISPARK IN ZON EN WIND OM HET JEUGDTENNIS VERDER TE STIMULEREN was een groot succes.  Deze actie blijft dan ook in 2020 van kracht.

BEN OF WORDT JIJ SPELEND jeugdZOMERLID DAN KRIJG JE GRATIS HET DAAROPVOLGEND WINTERLIDMAATSCHAP ! + nieuwe jeugdleden ontvangen  gratis een  in Zon en Wind T-shirt !

Tarieven lidmaatschap

..Bij het aangaan tot het beëindigen van een trainings- of spelend lidmaatschap is er een eenmalig inschrijfgeld.Bij het aangaan tot het beëindigen van een trainings- of spelend lidmaatschap is er een eenmalig inschrijfgeld..

Lidmaatschap: Bedrag: Leeftijden: zomer 2020 + winter 2020-2021
Mini Zomer €     47,50 Geboortedatum in 2012 of  later.
Mini Zomer Trainingslid €     37,50 Geboortedatum in 2012 of  later zonder clubpas.
Aspirant Zomer €     82,50 Geboortedatum in 2011  en 2010.
Aspirant Zomer Trainingslid €     55,00 Geboortedatum in 2011 en 2010 zonder clubpas.
Junior Zomer €   135,00 Geboortedatum in 2009-1999.
Junior Zomer Trainingslid €     80,00 Geboortedatum in 2009-1999 zonder clubpas.
Senioren Zomer €   215,00 Geboortedatum voor 1999.
Senioren Zomer Trainingslid €   110,00 Geboortedatum vóór 1999 zonder clubpas.
Mini Winter €     32,50 Geboortedatum in 2012 of  later.
Mini Winter Trainingslid €     22,50 Geboortedatum in 2012 of  later zonder clubpas.
Aspirant Winter €     52,50 Geboortedatum in 2011  en 2010.
Aspirant  Winter Trainingslid €     32,50 Geboortedatum in 2011 en 2010 zonder clubpas.
Junior Winter €     75,00 Geboortedatum in 2009-1999.
Junior Winter Trainingslid €     47,50 Geboortedatum in 2009-1999 zonder clubpas.
Senioren Winter €   110,00 Geboortedatum vóór 1999.
Senioren Winter Trainingslid €     57,50 Geboortedatum vóór 1999 zonder clubpas.
K.N.L.T.B  vereniging

in Zon en Wind wedstrijdpas

€     18,75 KNLTB pas is geldig van 1 januari-31 december.

Alleen mogelijk in combinatie met een spelend lidmaatschap van het  tennispark.

Donateur €     25,00 Steun tennispark Zon en Wind ; Ontvang alle nieuwsbrieven ; Geen inschrijfgeld bij normaal lidmaatschap ; Altijd plaatsing
Introducé  Senior €       8,50 Een ieder kan maximaal 5 maal per seizoen worden geïntroduceerd door een lid.
Introducé  Jeugd €       5,00 Een ieder kan  maximaal 5 maal per seizoen worden geïntroduceerd door een lid.
Losse baanhuur (per uur) €     20,00 Maak kennis met tennis!
Eeenmalig inschrijfgeld jeugd €     30,00 Bij het aangaan tot het beëindigen van een trainings- of spelend lidmaatschap is er een eenmalig inschrijfgeld.
Eeenmalig inschrijfgeld senior €     50,00 Bij het aangaan tot het beëindigen van een trainings- of spelend lidmaatschap is er een eenmalig inschrijfgeld.

Aanpassing:

N.B. Per zomerseizoen 2020 is  het eenmalig inschrijfgeld verschuldigd ook bij aanvang van het eerste Trainingslidmaatschap.

Trainingsleden die in 2019 al Trainingslid waren  ontvangen per   zomerseizoen 2020 de factuur inschrijfgeld.

Lidmaatschap 

Wanneer u lid bent ontvangt u een speelpas waarmee u tijdens het betreffende seizoen dagelijks kunt tennissen.

Tennispark in Zon en Wind heeft professionele horeca-medewerkers en u hoeft dus geen verplichte bardiensten te draaien.

Bij andere verenigingen is dit vaak wel het geval en het afkopen hiervan bedraagt gemiddeld  € 50,=  –  € 150,=  per seizoen.

Donateurs

Wanneer u lid bent en gedurende een seizoen niet kunt spelen dan is er de mogelijkheid om voor dat seizoen donateur te worden. Het tennispark ontvangt dan vooraf het verzoek met opgaaf van reden waarna het tennispark het verzoek beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd. Bij omzetten van het lidmaatschap gelden dezelfde uiterste data als bij het opzeggen. Donateurs betalen € 25,= voor een seizoen en er kan dan niet gespeeld worden. Bij het weer activeren van het spelend lidmaatschap bent u altijd verzekerd van een plek en hoeft u geen inschrijfgeld te betalen.

Opzeggen lidmaatschap

Elk lidmaatschap wordt automatisch aan het eind van de lidmaatschapsperiode verlengt met eenzelfde periode. Mocht u op een bepaald moment besluiten om het lidmaatschap niet te willen voortzetten dan moet u dat op de volgende manier laten weten:

  • Opzegging van het lidmaatschap kan alleen aangetekend schriftelijk of per e-mail. Opzeggingen dienen te worden gericht aan de Ledenadministratie waarvan de adres gegevens op de website zijn te vinden.
  • Voor het Zomerlidmaatschap en/of KNLTB lidmaatschap opzeggen alleen per mail naar administratie@zonenwind.nl of aangetekend schriftelijk voor uiterlijk 30 november.
  • Voor het Winterlidmaatschap opzeggen alleen per mail naar administratie@zonenwind.nl of aangetekend schriftelijk voor uiterlijk 30 juni.
  • De opzegging is pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging van uw opzegging heeft. Bij het niet tijdig of correct opzeggen blijft u het contributiebedrag verschuldigd !

Introducé

Introducés zijn toegestaan op het tennispark mits er voldoende baanruimte hiervoor is.
De parkmedewerkers behouden zich het recht voor in voorkomende gevallen introductie niet toe
te staan.

  • De kosten voor senior introducés zijn € 8,50 p.p. per dagdeel ( 09.00 – 15.00 uur of 15.00 – sluit )
  • De kosten voor junior introducés zijn € 5,= p.p. per dag

Personen mogen maximaal vijfmaal per seizoen worden geïntroduceerd door een lid.

Verhuur

Huren van een tennisbaan door niet-leden is toegestaan op het tennispark mits er voldoende baanruimte hiervoor is. De verhuur is alleen per uur mogelijk.
De parkmedewerkers behouden zich het recht voor in voorkomende gevallen verhuur niet toe
te staan.
De kosten voor een losse baan zijn € 20,= per uur per baan
N.B. op verhuurde losse banen mag niet zonder toestemming vooraf les gegeven worden.

Events

Bijvoorbeeld een zelf of door ons verzorgde familie of vrienden toernooi .
Bedrijfstennis, een tennisverjaardagsfeestje of schooltennis.
Op het tennispark kunt u op vele manieren aan de slag.
Neemt u eens contact op met Peter Methorst door een mail te sturen naar info@zonenwind.nl
en vraag naar de mogelijkheden.